Tekad Duta Besar Menghilangkan 'Guru Adalah'


Seorang profesor dan satu doktor memberikan semangatnya pagi ini. Kepada kami, 36 guru SMK produktif, yang akan mengikuti pelatihan di New Zealand.
Mereka mendampingi Trevor Matheson, Duta Besar New Zealand untuk Indonesia.
Dalam sambutannya, Matheson meminta kami untuk mengambil manfaat dari 'Short Course' ini.
Di antaranya system, pola pembelajaran, dan pengembangan sekolah berbasis vokasi di New Zealand.
Satu hal yang ditekankan Matheson. Dia ingin, guru SMK di Indonesia merubah pola pembelajaran sebagai Guru Adalah.
Istilah itu dia dapat dari salah seorang pembicara sebelumnya.
'Guru Adalah' merupakan julukan kepada guru SMK, yang masih mengajar dengan pola lama. Yang menjelaskan pelajaran dengan catatan, semisal: "Mengelas adalah... "
Acara pelepasan yang dipandu oleh presenter CNN Indonesia Olivia Marzuki ini, dilengkapi dengan pemutaran film pendek tentang New Zealand.

No comments